Ny jättepingvin

Att det i forntiden funnits jättepingviner, några bortåt två meter höga, har varit känt sedan länge. Nu har forskarna hittat fossil efter en, vad man beräknar varit en ovanligt tung jättepingvin. Runt 100 kg beräknas den ha vägt, samt varit 1,77 cm hög. Likt många tidigare pingvinfossil har fynden gjorts på Nya Zeeland. 1-3 Den största nutida pingvinen är kejsarpingvinen på Antarktis, som kan bli upp till 122 cm hög och väga från 22 till 37 kg.

Enligt den geologiska tidsskalan har denne tungviktare till pingvin – med det latinska artnamnet Kumimanu biceae – daterats till ca 55-60 miljoner år. Vilket ger den ungefär samma datering som den äldst daterade pingvinen, även den från Nya Zeealand. Trots åldersdateringen beskrivs det fyndet av forskarna som en modern pingvin. Inte minst genom att den redan hade de för en pingvin så karakteriska bakåtvända vingarna, anpassade för den vingdrivna dykning, som gör att pingvinerna kan “flyga” under vattnet.4-5

Pingvinerna har anpassat sig väl genom historien, både beträffande miljö och levnadssätt. Även om alla är anpassade till ett liv i havet, finns många andra variationer bland de olika arterna. Likt kejsarpingvinen lever de flesta nutida pingviner i Antarktis kalla klimat med snö och is. Men flera arter trivs i ett milt klimat nära ekvatorn, som exempelvis den afrikanska pingvinen och galápagospingvinen. Låt vara att kallt vatten transporteras till Galápagos genom Humboldtströmmen. Den till dessa arter närbesläktade Humboldtpingvinen, lever i Peru, där den häckar på klippor utanför kusten, såväl i Peru som i Chile.

Evolutions-forskarna har tidigare trott att pingvinerna utvecklades i ett kallt klimat, och att vissa arter anpassade sig till ett mildare klimat långt senare. Man har nu börjat omvärdera den teorin då man i Peru hittat fossil från pingviner som daterats till en tid då Peru enligt evolutions-forskarna ska ha legat vid ekvatorn (35 – 40 miljoner år). Pingvinerna skulle med andra ord redan tidigt i historien ha trivts i ett tropiskt klimat.

Enligt skapelsetroende forskare har många pingviner anpassat sig från ett tempererat klimat som fanns före Noas flod, till ett betydligt kyligare klimat som uppstod runt Sydpolen efter denna världsvida översvämningskatastof. Här kommer man således i såväl evolutionsteorin som skapelsetron fram till samma slutsats även om de grundläggande teorierna som ligger bakom är helt olika.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41467-017-01959-6
2. https://phys.org/news/2017-12-ancient-penguin-big-human-pittsburgh.html
3. http://www.sciencemag.org/news/2017/12/ancient-penguins-may-have-weighed-more-100-kilograms-been-tall-human
4. http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/content/full/23/6/1144
5. http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/0411_060411_penguins.html

Bild ovan: Nutida kejsarpingviner (foto, wikipedia).