Ny Archaeopteryx

Ett nytt fynd av Archaeopteryx, den så kallade urfågeln, har uppdagats i Tyskland. Det är det elfte fossilet som hittats hitintills av denna, nu så berömda fågel. Det är ett jämförelse litet skelett, jämfört med tidigare fynd. Skelettet  är dock tämligen komplett, endast huvudet och ena vingen saknas. Fjäderavtrycken uppges vara ovanligt fina och röner därmed särskilt intresse för forskarvärlden.

Någon vetenskaplig publicering av fyndet finns dock inte ännu, då fossilet finns i privat ägo och nyligen har kommit till allmän kännedom. Det skedde genom att ägaren registrerat det som tyskt kulturarv. Och att det nyligen visasts på en stor, tysk mineralmässa i München – The München show. Därmed har det nya Archaeopteryx-fyndet  kommit till forskarvärldens kännedom och säkerligen kommer en studie av detsamma snart att publiceras i någon känd vetenskaplig tidskrift.

Källor:
http://mineralientage.de/en/fossilworld/public-days/archaeopteryx-nr-11/
http://mineralientage.de/en/