Nutida istidsdjur

När man hör om istidsdjur tänker man lätt i forntidstermer. Lite samma arter som idag visserligen, men oftast ullhåriga och betydligt större än idag. Och som dessutom djur som inte lever i samma miljöer som idag.1-2

Men nu har forskarna gjort en intressant upptäckt! I Altaj-Sajan regionen i de eurasiska bergen lever nästan alla dessa djur tillsammans än idag.Nåja, det finns några undantag, som exempelvis mammuten. Men annars finns de där – hästar, renar, saigaantiloper, järvar med flera andra djur som vanligen inte lever tillsammans idag. Altaj-Sajan regionen ligger i närheten av det område där Ryssland, Mongoliet, Kina och Kazakstan gränsar mot varandra. Mitt i mellan två stora bergskedjor, Altaj-bergen och Sajan-bergen.

För forskarna är området häruppe i bergen av stort intresse. Exempelvis hittade man för några år sedan några levande sniglar, som man tidigare trott skulle dött ut då isen smälte.3 Och det är här i en grotta man hittat fossil efter den, nyligen upptäckta Denisova-människan, vars DNA har visat att hon förmodligen var släkt med dagens infödda amerikaner.4

Enligt forskarna liknar förhållandena i området det klimat som rådde under istiden. Området har ännu inte utforskats helt och fullt, så  forskarna hoppas på att göra fler överraskande upptäckter här i framtiden.

Källor:
1. http://www.newscientist.com/article/mg22129533.800-iceage-animals-live-on-in-eurasian-mountain-range.html#.UuEUbrQ1jcs
2. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0085056
3.Journal of Biogeography 2010 vol 37 nr 8 sid 50–1462, Horsak et al “Habitats of relict terrestrial snails in southern Siberia: lessons for the reconstruction of palaeoenvironments of full-glacial Europe (onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2699.2010.02280.x/abstract;jsessionid=5379E0BD0270444D761BB41420E486B4.f01t03)
4. http://ac.els-cdn.com/S0002929711005490/1-s2.0-S0002929711005490-main.pdf?_tid=90c0c202-9efc-11e3-a203-00000aab0f01&acdnat=1393429515_df053317160ee5e28390ec543915d737