Narvalen – en äkta enhörning

Terorierna kring funktionen hos narvalens långa horn, har varit många genom tiderna, och är så kanske än idag. För några år sedan publicerades en forskningsstudie, där man föreslog att tanden är ett viktigt navigeringsinstrument.1-2

Tand med nervtrådar

Forskaren bakom den studien – Martin Nweeia, som undervisar vid Harvard School of Dental Medicin i Boston – publicerade senare, tillsammans med flera andra forskare, de fortsatta forskningsresultatem. (Lite intressant att Nweeia är tandläkare.) Narvalens horn är i själva verket en tand, som saknar emalj och är fylld med miljontals, tunna små nervtrådar. Med dessa kan narvalen känna av vattnets temperatur och tryck, samt bedöma salthalten, vilket också är en indikation på isbildning. Allt detta gör det lättare för narvalen att finna föda.3-5

Tandens funktion?

Den mest förhärskande av tidigare teorier har varit att tanden används vid strider eller för att visa dominans under parningstiden. Mot detta talar att man varken stött på några narvalshannar eller andra havsdjur, som haft några ärr eller märken efter någon sådan strid. Ett helt tillfredsställande svar på frågan om tandens funktion ger dock inte den nya navigierings-teorin, då den långa tanden endast växer ut hos hannarna. Även om narvalarna lever i grupp, så färdas oftast honorna och hannarna var för sig med stora avstånd sinsemellan, och ändock tycks honan klara sig utmärkt.6

Hos narvalens embryon anläggs flera tänder, men endast två av de övre växer ut en bit. Hos honan förblir dessa dolda i tandköttet, medan den vänstra hos hannen fortsätter att växa rakt framåt. Samtidigt vrider den sig åt vänster kring sin egen axel – därav den spiralvridna formen – och den kan hos större hannar bli upp till tre meter lång. (Narvalens kroppslängd är 4 – 5 meter.) I sällsynta fall kan även hannens högertand växa ut, och någon enstaka gång bildas ett horn även hos honan. Kanske kan man  här tänka sig att det skett en tillbakagång, beträffande narvalens tänder under historiens gång, så att dessa haft en större funktion tidigare även hos honan.

Myten om enhörningen

Narvalens långa tänder hittas ofta som fossil, och troligen var det dessa som gav upphov till tron på den mytologiska enhörningen. Fram till 1600-talet såldes narvalshorn som varande enhörningens pannhorn, vilket tillskrevs magiska egenskaper. Det påstods neutralisera alla slags gifter och rena dricksvatten, och betingade mycket höga priser innan falsariet avslöjades. I senare tids Europa blev enhörningen ett kännetecken för läkare och apotekare.

Källor:
1. New Scientist 2005 vol 1888 dec 24/31 sid 6.
2. Science 2005 vol 310 sid 1900.
3. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.22886/pdf
4. http://phys.org/news/2014-03-unicorn-like-narwhal-sensory-tusks.html
5. http://www.bbc.co.uk/nature/26534619
6. http://news.sciencemag.org/plants-animals/2014/09/narwhals-tusk-may-be-its-status-symbol

 Foto och ill, Wikipedia