Mumifierad anknäbbsdinosaurie

Ett ovanligt välbevarat fynd ev en hadrosaur (så kallad anknäbbsdinosaurie) med mumifierad hud har hittats i North Dakota i USA. Inuti huden finns fortfarande mycket av mjukvävnaden, benen och till och med musklerna kvar.

Av musklerna, som nu förstenats, ser man att dinosaurien var kraftigt byggd och förmodligen kunde springa ganska snabbt Huden är täckt av fjäll och ser ut att ha ett välkamouflerat, lite brokigt mönster. Den förklaring som forskarna ger till att huden bevarats så väl är att dinosaurien begravts väldigt snabbt, i exakt rätt miljö. Djurens mjukvävnader förstörs annars väldigt snabbt då djuren dör. “Förruttnelseprocessen stoppades upp av fossilbildningen, vilket bevarade många av mjukvävnadens strukturer” säger den forskare som ansvarat för utgrävningarna.

Då man studerade Hadrosaurusen från Dakota, upptäckte forskarna att man ofta monterat dinosaurieskeletten fel, på utställningar och museer världen över. När man monterat dinosauriernas ryggrad har man alltid satt ryggkotorna direkt efter varandra. Men på detta så välbevarade skelett såg man att det fanns ett avstånd på ungefär en centimeter mellan kotorna. Det visar att det bör ha suttit någon disk eller så kallad mellankotskiva mellan kotorna, vilket gjort dem mer flexibla. Men det innebär också att dinosaurierna förmodligen var längre än de skelett som byggts upp på museerna. Kanske skiljer det minst en meter hos de största exemplaren.

Den nu funna, mumifierade dinosaurien klassificeras som Edmontosaurus, en av de största och mest kända anknäbbsdinosaurierna. De största exemplar som hittats har varit 12-13 meter, men de flesta fullvuxna individer är nio meter långa. Att hitta en mumifierad dinosaurie hör knappast till vanligheterna. Endast några få har hittats hitintills och de flesta, kanske till och med alla, har varit anknäbbsdinosaurier. Det senaste fyndet, innan det i Dakota, gjordes för några år sedan i Montana i Kanada.

Källor:

  • http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071203-dino-mummy.html
  • http://news.nationalgeographic.com/news/2008/03/080318-AP-dinosaur-mu.html
  • http://www.physorg.com/news115880934.html