Mamenchisaurus från Kina

Ett nytt fynd av Mamenchisaurus har hittats i Kina.

Mamenchisaurus tillhörde de så kallade “lång-halsarna”, dit bland annant Diplodocus och Apatosaurus tillhörde. Den dinosaurie vars skelett nu hittats i Kina beräknas ha varit ca 15 meter lång. Det som sägs skilja den från tidigare fynd är att delar av halskotorna var fyllda av luft. Vilket således gjorde de långa nackarna lättare och mer lättrörliga.

Den längsta Mamenchisauruien som hittats hitintills hade en beräknad längd på 22 meter, varav halsen utgjorde ca 11 meter. De största fossil-fynden av dessa dinosaurier har fått de vetenskapliga namnen Argentinosaurus, Sauroposeidon och Seismosaurus. Om man får tro  uppslagsverkens siffror kunde den sistnämnda uppnå en längd på över 50 meter.

Fossilfynd av Mamenchisaurien har hitintills enbart gjorts i Kina. Men frågan är om det inte rör sig om samma slags dinosaurie som flera andra, som hittats på andra platser och kontinenter. Kanske med en viss anpassning efter miljö och andra faktorer. Men att man då gett dem andra namn, ofta utifrån var de hittats. Något som skett vid namngivningen även med andra dinosaurie-grupper.

Men ett nytt dinosaurie-fynd är alltid intressant. Särskilt om det ökar på den  kunskap som fanns tidigare, om dessa forntidens så intressanta skapelser.

Källa:
http://phys.org/news/2015-01-long-necked-dragon-china.html