Lillfinger-ben

Olduvai Gorge i Tanzania är en ravin som ingår i det så kallade Östafrikanska gravsänkesystemet, ett geografiskt område som består av sänkor och stora sprickor. Olduvai är ett välkänt område inom den palaeontologiska forskningen då man här genom åren har gjort rikliga fossilfynd.

Nyligen hittade forskare i denna ravin ett ben från ett lillfinger. Enligt forskarna skiljer sig benets raka form från ben från Australopithecus och har “tillhört en individ som aldrig tillbringat sin tid i träden”. Så om forskningsresultaten visar sig stämma kommer således benet från en hand lika med den nutida människan.

Benet har daterats till 1,8 miljoner år enligt den geologiska tidsskalan, vilket gör det till det äldsta fossila fingerbenet som hittats hitinintills. I samma område med samma dateringar har man tidigare hittat fossil från Homo habilis och Paranthropus boisei. Likt Australopithecus är dessa några former av forntida apor.

Källor;
http://www.nature.com/ncomms/2015/150818/ncomms8987/pdf/ncomms8987.pdf
https://www.newscientist.com/article/mg22730352-200-oldest-hand-hints-we-came-down-from-trees-earlier-than-thought/
http://phys.org/news/2015-08-earliest-modern-million-years.html
https://www.sciencenews.org/article/oldest-humanlike-hand-bone-discovered