Klo efter jätte-havsskorpion hittad i Tyskland

En 46 cm lång klo från en havsskorpion har hittats i en gruva i Tyskland. Hela skorpionen beräknas ha varit runt 2,5 meter lång. Det är det största leddjur man hitintills känner till.

Havsskorpionerna räknades även tidigare som de största leddjur som levt, då man hittat upp till två meter långa arter. De flesta arterna var dock mellan fem och tjugo centimeter, och hade för övrigt många likheter med vanliga skorpioner. Namnet till trots levde havsskorpionerna i både sött och salt vatten. Speciella andningsorgan har tolkats som att de även kunde andas uppe i luften. En tydlig indikation på att åtminstone vissa arter gick upp på land fick forskarna härom året. Då upptäckte man fossila fotspår från en havsskorpion i Skottland. Även här var det fråga om en av jättearterna, beräknad till 1,6 meter lång och 1 meter bred.

Vissa former av de nu utdöda havsskorpionerna hade ett utplattat benpar och kunde simma. Andra hade smala ben och gick på bottnen. Om dessa begravts under löst material vid ett unvervattensskred eller liknande skulle de hamna djupt ned i de sedimentära fossillagren, där man som regel också hittar havsskorpionerna. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan tolkas detta istället som att de är väldigt gamla, runt 550 miljoner år. Den nyfunna jätten i Tyskland har daterats till cirka 390 miljoner år.

Bild ovan: Illustration av några av de största havsskorpionerna, jämfört med en normalbyggd människa i storlek: Pterygotus grandidentatus, Pentecopterus decorahensis, Acutiramus macrophthalmus, A. bohemicus, Carcinosoma punctatum och Jaekelopterus rhenaniae. (Wikipedia)

Källor:

  • https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2007.0491
  • http://www.newscientist.com/channel/life/dn12941-giant-claw-points-to-monster-sea-scorpion.html