Jätteutter från Kina

Många av forntidens djur var betydligt större än nutidens djur av samma slag. Det vittnar det ena fossilfyndet efter det andra om.

Ett av de senaste fynden av det slaget är uttrar, vars fossil hittats i nutida Kina. Fossilen består mestadels av delar av ben och skallar. Utifrån storleken på dessa har forskarna  beräknat uttrarnas vikt till ca 50 kg. Nutida uttrar väger som mest 17 kg, de flesta mellan 7-12 kg. Ett av kranierna, om än tillplattat, är nästan helt komplett med varierande skelettdelar och underkäken med tänderna bevarade.

Att såväl djur som växter ofta blev betydligt större förr, beror sannolikt på ett betydligt gynnsammare klimat jämfört med våra dagars.

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2017/01/enormous-otters-once-roamed-southwestern-china
https://phys.org/news/2017-01-ancient-otter-species-largest.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2016.1267666

P1000176P1000180

Foton: Mats Molén