Jättelik “struts-dino”

I Gobi-öknen har forskarna nyligen grävt fram fossil från de hitintills största ornithomimosaurierna (så kallade strutsdinosaurier) som hittats hitintills.1- 4 Fossilfynd från gruppen som sådan har gjorts på flera olika kontinenter, och namngetts till ett flertal olika släkten och arter.

De nu aktuella fynden har klassificerats som Deinocheirus mirificus, vars fossil endast hittats en gång tidigare. Fyndplatsen var densamma som nu, men fossilen då bestod mest av ett par jättelika framben.5 Det man funnit nu är två nästan kompletta skelett. Och förutom dessa har man från en privat samlare fått fossil av en skalle, en hand och fötter, vilka samlaren inhandlat på svarta marknaden.

Genom de nya fossilen har forskarna rekonstruerat och fått en uppfattning av Deinocheirus mirificus utseende och storlek. Den uppskattas till att ha varit elva meter lång, fem meter hög och haft en vikt på cirka sex ton. Nospartiet var långt med djupa käkar, ryggen var puckel-formad och ett kraftigt bäckenben utgjorde stöd för relativt korta ben med breda fötter.

Innanför dinosauriens revben fann forskarna fossil från fisk- och växtdelar, vilket visar vad dessa bjässar åt under sin livstid. Detta indikeras också av att nospartiet syns anpassat till att lätt kunna äta växter. Samt att forskarna bedömer att tungan var så pass kraftig att den kunde fungera som ett slags dammsugare, för att suga upp mat från bottnen av sjöar och vattendrag.

De nya fynd som nu kommit i dagen ger forskarna en ny bild av dinosauriens levnadsvanor, än den man hade innan, då man endast hade de stora frambenen att utgå ifrån. En bild som kom till uttryck i namnet, Deinocheirus, vilket betyder ungefär “fruktansvärda händer”. Eller om man lägger till artnamnet microficus, “fruktansvärda händer med ett egendomligt utseende”.

Den senare delen må vara sann om denne forntidsjätte. Men stor behöver långt ifrån alltid betyda fruktansvärd, eller ens farlig. Det har vi många exempel på, i såväl den nutida faunan som den forntida.

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/paleontology/2014/10/ostrich-dinosaur-had-long-snout-and-humped-back
2. http://phys.org/news/2014-10-goofy-dinosaur-blends-barney-jar.html
3. http://www.nature.com/news/fossils-reveal-beer-bellied-dinosaur-1.16203
4. https://www.sciencenews.org/article/mystery-fossils-belonged-giant-ostrichlike-dinosaur
5. http://www.academia.edu/1900689/Tyrannosaur_feeding_traces_on_Deinocheirus_Theropoda_Ornithomimosauria_remains_from_the_Nemegt_Formation_Late_Cretaceous_Mongolia