Jättebyggen av termiter

I nordöstra Brasilien har forskarna upptäckt ett område med ett par miljoner konformade jordhögar. Det är inga småhögar det rör sig om, utan var och en av dem är runt två och en halv meter höga och nio meter tvärsöver.

Jordhögarna har skapats av en art termiter, Syntermes dirus, som gräver ut ett nätverk av gångar i marken. I skydd där under jorden äter de döda löv som fallit till marken, medan jorden samlas i högar som växer sig allt högre. Termiternas levnadsmönster är knappast nytt, då de jordprover som forskarna tagit från några av högarna visar på åldrar mellan 690 och 4000 år.

Jordhögarna finns på en yta av ca 230 000 km2, ungefär lika stort som Storbritannien. Enligt forskarna är detta det största byggnadsprojektet som skapats av en enda insektsart. Att det inte upptäckts tidigare beror på att det ligger på otillgänglig skogsmark som inte passar för jordbruk.

Tilläggas bör att dessa jordhögar inte är detsamma som de välkända termitstackar, vilka byggs av en del andra termitarter och utgör enastående byggnadsverk.

Källor:
https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(18)31287-9.pdf
https://phys.org/news/2018-11-year-old-termite-mounds-brazil-visible.html