Infryst bison

Infrusna mammutar, som hittats i områden med permafrost låter ofta höra tala om sig. Mindre kända är dito bisonoxar. Lätt att förstå kanske, då dessa hittats i färre antal än forntidens kända elefantdjur. Och kanske också att mammutarna lockar intresset lite mera, då den är utdöd. (Då mammuten är nära besläktad med nutida elefantdjur kan det kanske diskuteras hur passa utdöd den är, men lämnar diskussionen för tillfället.)

Nu har dock ett exemplar av en mumifierad stäppbison, som hittats i Sibiriens permafrost,   låtit höra om sig i varje fall på vetenskaps-sidorna  Det mest välbevarade exemplaret som hittats hitintills, enligt rapporterna. Även de inre organen, som hjärnan, hjärtat, blodkärlen och matspjälkningssystemet sägs vara helt intakta, förutom att några av dem krympt med tiden.

Då inget fett syns lagrat runt bisonoxens buk, har forskarna föreslagit att den dött av svält. Detta förklarar dock inte hur den bevarats så komplett under flera tusen år. Kanske att den kvävdes snabbt under en större dammstorm är förklaringen.

Källor:
http://phys.org/news/2014-11-year-old-frozen-bison-mummy-siberia.html
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-are-examining-9000-year-old-extinct-bison-mummy-180953284/?no-ist