Hesperornis – Japans “äldsta” sjöfågel

Ett unikt fynd av en stor, vattenlevande fågel – klassificerad till gruppen hesperornithiformes – hittades för en tid sedan i Japan. Unikt i så måtto att det var första gången som något fossil från denna, idag utdöda fågel, hittats i dessa asiatiska trakter.1-2

Flera tidigare fossilfynd av Hesperornis, det mest kända släktet i ordningen, har gjorts i Nordamerika, något i Ryssland 3 – och några även här i Sverige, i nordöstra Skåne.4 Samtliga fossilfynd har gjorts i kritalager.

Hesperornis var en stor dyk-fågel – ibland bortåt två meter lång – med kraftiga bakben och troligen simhud mellan tårna. Likt flera andra forntida fåglar hade den tänder. Det nyupptäckta fyndet från Japan har förärats med artnamnet Chupkaornis keraorum.

Källor:
1. https://phys.org/news/2017-08-amateur-collectors-japan-country-oldest.html
2. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14772019.2017.1341960
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2390680/
4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1475-4983.2005.00507.x
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Hesperornis

P1000932

Fossil av Hesperornis, en forntida väldesignad dykfågel med kraftiga bakben. (På Carnegie Museum, Pittsburgh USA. Foto: Molén.)