Gräs har alltid varit gräs

En del av ett blommande gräs som hittats som fossil i en bit bärnsten från Burma/Myanmar uppges vara det hitintills äldst daterade gräset – enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan ca 100 miljoner år. Den höga dateringen till trots, finns ett svampangrepp liknande det som idag kallas mjöldryga, överst på stråna.1-2

Några andra fossilfynd av forna gräsrester har hittats i några koproliter (fossil avföring) från centrala Indien, daterade till 65-70 miljoner år. Dessa fossila gräsrester visade sig innehålla minst fem olika typer av nutida gräs. Koproliterna tros komma från titanosaurider då ben från de här var de enda som fanns i närheten. Titanosaurider hörde till de stora sauropoderna, och kunde bli femton meter långa.3-4

Gräs finns idag i ca 9000 olika arter. Fossilen visar att det även fanns gräs mycket tidigt i historien.

Källor:
1. http://phys.org/news/2015-02-amber-fossil-links-earliest-grasses.html
2. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150209130730.htm
3. http://www.sciencemag.org/content/310/5751/1177.abstract
4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1671/039.029.0131