Gammal ost

Fanns där en tid utan ost? Svårt att tänka sig, i varje fall för oss som har svårt att tänka oss frukostmackan utan den.

Exakt när den började tillverkades är givetvis omöjligt att veta, även om det finns en viss forskning kring ostens urpsrung. Ett arkeologiskt fynd som visar på att ost tillverkats tidigt i historien har nyligen hittats i Polen. Fyndet består av några lerskärvor, varav några med mängder av små hål. Forskarna tror att de sistnämnda kan vara rester av krukor som använts för att sila vatten från ostmassan. Lerskärvorna är daterade till ca 7500 år.

Ost står omnämnt i flera antika skrifter, bland annat i Jobs bok i Bibeln, vilken tros vara från ca 4000 år gammal (Job 10:10). Och av ett sammanhang i Första Samuelsboken, som handlar om tiden för bortåt 3000 år sedan, förstår man att ost vid den tiden var en ganska vanlig produkt (1 Sam: 17:18).

Källor;
http://phys.org/news/2013-01-clay-pot-fragments-reveal-early.html
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/346963/description/Pots_bear_oldest_signs_of_cheese_making
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cheese

Foto: Gunnel Molén