Gammal fågelvinge

En fossil fågelvinge från Spanien, daterad till 125 miljoner år, var uppbyggd på samma sätt som många nutida fåglars.

Förutom fågelvingens välbevarade ben har forskarna funnit delar från det komplexa nätverk av senor och muskler, som kontrollerar de fjädrar hos vingen som är viktigast för flygförmågan. Och som gav fågeln samma aerodynamiska färdigheter då som nu. Det vill säga en strömlinjeform som minskar luftmotståndet.

Källor:
http://phys.org/news/2015-10-tiny-ancient-fossil-spain-birds.html
http://www.nature.com/articles/srep14864

Fossilen visar att forntidens fåglar hade samma aerodynamiska färdigheter som nutida – det vill säga en strömlinjeform som minskar luftmotståndet. (Nutida fåglar, foton pixabay.)