Gamla persikor från Kina

I Kina har åtta fossila persikor kommit i dagen. Nåja, persikokärnor, som trots en daterad ålder på 2,6 miljoner år visat sig vara nästan identiska med dito nutida.

Fossilen upptäcktes under ett vägbygge i sydvästra Kina, i närheten av den professors hem som varit ledare i för den forskargrupp som nu publicerat fynden.

Källor:
http://news.sciencemag.org/sifter/2015/12/china-had-peaches-before-it-had-humans
http://phys.org/news/2015-12-paleo-peachfirst-fossil-peaches-southwest.html
http://www.nature.com/articles/srep16794

IMG 3079  Nektariner – en framodlad variant av persikor, med mycket gamla anor. (Foto: Gunnel Molén.)