Gamla kartor och drakar?

Kan man hålla hela världen i sin hand? Eller åtminstone den så kallade “Nya Världen”? Ja, får man tro New Scientist är det fullt möjligt. Det handlar då om forntida kartologers framställning av vad de sett och förstått av densamma – utskuret på ytan av ett strutsägg.

Kartans tros ha tillverkats runt 1504, och sägs vara den äldsta, kända kartan av denna del av världen. På kartan finns även bilder av skepp, vågor och “havsmonster”. På ca 70 platser återfinns meningen “här finns drakar”. Och frågan inställer sig – handlar detta endast om forntida  mytologi? Eller levde det vid den här tiden fortfarande några av de stora havsreptiler  vars existens vi känner till genom fossilen, men som idag är utdöda? Kan det ha varit så att forntidens sjöfarare observerat dem på sina seglatser och sedan prickat var man sett dem på sina kartor?1-3

Bilder på liknande “havsmonster” förekommer även på Olaus Magnus gamla sjökarta, Carta marina från början av 1500-talet. Det är en karta som har visat sig ha en förvånansvärd överensstämmelse med nytagna satellitfoton på norra Atlantens havsströmmar. Både vad det gäller av den geografiska placeringen och storleken på havsströmmarna. Strömmarna visar exempelvis var, än idag, det varma vattnet från Golfströmmen möter de kalla nordiska vattnen utanför Islands kust.4-5

Värd att nämnas i sammanhanget är också den karta som ritats av amiralen och kartografen Piri Reis. Den gängse dateringen på denna karta, som ritats på ett gasellskinn, är år 1513. Så om dateringen 1504 stämmer på den nyupptäckta strutsäggs-kartan, så skulle den sistnämnda kartan vara äldre. Piri Reis karta täcker dock större delar av världen.6

Källor:
1. http://www.washmapsociety.org/The-Portolan-Journal.htm
2. http://www.newscientist.com/article/dn24091-carved-ostrich-egg-is-oldest-depiction-of-the-new-world.html#.UhcAGj-rHF8
3. http://exhibitions.nypl.org/treasures/items/show/163
4. Science 2004 vol 304 sid 320
5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Carta_marina
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Piri_Reis_map