Gamla hjärnor

I de fossilrika Chengjianglagren i sydvästra Kina har man funnit spår efter hjärnan hos ett par fossila kräftdjur. Enligt forskarna liknar dessa hjärnor i stort dem hos nutida kräftdjur. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fossilen daterade till ca 520 miljoner år.

Kambriumlagren i Chengjiang är kända bland annat just för att mjukdelarna hos många fossil är så välbevarade. Som regel rör det sig om ryggradslösa djur, som exempelvis leddjur, maskar och svampar, varav många tillhör grupper som lever idag.

Källor:
http://phys.org/news/2015-11-million-year-old-arthropod-brains-paleontology.html
http://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822%2815%2901174-4.pdf