Gå till myran…

Att vandra baklänges genom livet, rent bokstavligt, kan vara både besvärligt och rent utav farligt. För oss människor vill säga, men knappast för myror visar en nyligen publicerad forskningsstudie.

Myrors skicklighet att orientera sig, genom såväl olika slags landmärken som efter solen, har varit känt sedan länge. Men i den nya studien visar forskarna att myrorna klarar detta oavsett åt vilket håll kroppen är vänd. Forskarna experimenterade genom att lägga ut kakbitar i olika storlekar, varav vissa så stora att myrorna fick lov att dra bitarna baklänges. Därefter flyttade man om myrorna för att om de tappade sin orientering. Men icke – myrorna stannade bara upp och vände sig framlänges för att hitta igen de landmärken som utmärkte deras väg hem. För att sedan vända sig baklänges igen för att kunna dra hem kakbiten, vilket de även lyckades med.

Ordspråksbokens författare manar oss att se på myran för att bli vis. Nu gäller väl den uppmaningen i första hand lättja och framtidsplanering (Ordspr 6:6-8). Men alltfler forskningsstudier visar på myrors kapacitet på många olika områden. En kunskap väl värd att ta del av, om inte annat för att förundras över, även över de mindre djuren i skapelsen. Och hur komplex en myrhjärna, mindre än ett knappnålshuvud, kan vara.

Allt detta visar inte minst ovanstående studie, som är den första i sitt slag när det gäller insekters förmåga att orientera sig.

Källor:
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(16)31466-X?_returnURL=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS096098221631466X%3Fshowall%3Dtrue
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/01/170119125404.htm
https://phys.org/news/2009-02-ants-home.html

Se mer om myrors orienteringsförmåga i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%B6kenmyror-luktar-sig-hem

IMG 0036IMG 0035IMG 0312

Foton: Gunnel Molén