Fossilt foster

Fossilgraven i tyska Messel, där man hittat så många intressanta fossil, fortsätter att ge upphov till nya forskningsstudier. Denna gång består studiet av en fossil häst, med ett tämligen fullgånget foster.

Fostret är välbevarat, med så gott som alla ben förutom skallen intakta. Även mjukdelar från moderkakan och livmoder finns bevarade. Forskarna bedömer att stoet dött ganska nära födseln, men man tror inte att just den varit dödsorsaken.

Fossilgraven i tyska Messel är känd för sin mångfald av olika fossil. Bland annat en häst med ett tämligen fullgånget foster. Alltsedan det första fossilfyndet (en krokodil) gjordes i Messel i en nu nedlagd gruva år 1875  har man här hittat en mängd fossil. Det rör sig om vitt skilda arter av däggdjur, reptiler, fåglar, fiskar, insekter och växter. Många av fossilen representerar arter som idag lever i andra delar av världen och i ett annat klimat än dagens Tyskland, som tropiska och subtropiska områden. Utgrävningarna pågår fortfarande och rikliga mängder av fossil hittas kontinuerligt.

Källor:
http://phys.org/news/2015-10-million-year-old-horse-like-fetus-germany.html
http://phys.org/news/2014-11-exquisite-ancient-horse-fossil-uterus.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0137985

IMG 2401 Foto: Gunnel Molén