Fossilgrav med fisködlor i Chile

En fossilgrav med, bortåt femtio välbevarade fisködlor har upptäckts i Chile. Flera av skeletten är mer eller mindre kompletta, och hos några av dem finns mjukvävnad bevarad. Även embryon finns hos några av dem.

Bland skeletten finns många andra fossil, som ammoniter, belemniter, musslor och fiskar, samt ett flertal växtfossil. Den nyupptäckta fossilgraven är bara en i raden av intressanta fossilfynd vid den chilenska kusten. Förutom flera tidigare fynd av fisködlor har man bland annat funnit en stor mängd valar.

Forskarna tror att fisködlorna drunknat, genom att de tappat orienteringsförmågan, när de hamnat i grumliga och starka virvelströmmar. För att sedan dras ned i havsdjupet av kraftiga vattenströmmar. Där sägs de ha hamnat på en syrefattig havsbotten, för att genast begravas under det fina sediment som bildats genom de turbulenta vattenströmmarna.

Att det varit en snabb begravning är tydlig, då så många djur och växter tycks ha dött vid ett och samma tillfälle på samma plats. Tycks klart att någon enskild katastrof bör ha inträffat, som bland annat förorsakade de grumliga virvelströmmarna. Verkar märkligt annars att ett femtiotal fisködlor samtidigt tappade orienteringsförmågan och sjönk till havets botten!

Källor:
http://phys.org/news/2014-06-ichthyosaur-graveyard.html
http://phys.org/news/2014-06-world-significant-marine-reptile-fossils.html
http://gsabulletin.gsapubs.org/content/early/2014/05/22/B30964.1