Fossila jordlöpare från Antarktis

Fossila vingar av jordlöpare har hittats på Antarktis.Vingarna kommer från två olika individer, och är de första fossilfynden av jordlöpare som hittats här. Det är dock den andra typen av skalbaggar som hittats på Antarktis, vilka har nutida släktningar i livet.

I våra dagars Antarktis består insektsfaunan endast av tre arter vinglösa knott, så några nutida släktningar till denna forntida art (Antarctotrechus balli) finns inte längre kvar här. Dess närmaste släktningar lever idag i närliggande områden som Sydamerika, Falklandsöarna, Sydgeorgien, Tasmanien och Australien.

Den fossila jordlöparen är ännu ett av många fossilfynd, som visar att Antarktis haft ett helt annat klimat i det förgångna, jämfört med dagens torra och kalla klimat. En tid då såväl insekter som dinosaurier och andra djur, kunde trivas i ett lummigt klimat med allehanda växter. Om allt detta vittnar fossilen.

Flera av de största, nutida jordlöparna saknar flygvingar. “Största” innebär ca 40 mm, men arterna varierar i storlek ner till 2 mm. Karaktäristiskt annars för nutida jordlöpare är deras långa, smala antenner och långa ben. De är generellt mycket snabba för sin storlek. Obekräftade uppgifter finns på uppåt 8 kilometer i timmen.

Källor:
http://phys.org/news/2016-11-scientists-antarctic-ground-beetle.html
http://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=10535

Läs mer om fossil från Antarktis i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/v%C3%A4xter-i-antarktis

Dinosaurie i lummigt Antarktis

IMG 6211 Ginkgoträd i Visbys botaniska trädgård. En gång i tiden växte dessa och flera andra växter i Antarktis. (Foto: Gunnel Molén)