“Fossil” konstverkstad

I en sydafrikansk grotta har arkeologerna hittat verktyg, som troligen använts för framställning och lagring av ockrafärg. Fynden består bland annat av hammare, benbitar och skal från abalonesnäckor.

Då ockra använts sedan forntiden för olika ändamål, som exempelvis grottmålningar och  kosmetiska syften, är fynden i sig inte anmärkningsvärda. Det forskarna finner mest förvånande är den höga dateringen på 100 000 år som fynden fått. Nu är dateringsmetoders tillförlitlighet visserligen ett ämne för sig att diskutera, men dateringen på dessa fynd ger ändå en fingervisning om den tidiga människans såväl intelligens och planeringsförmåga, som hennes konstnärliga egenskaper. 

Ockra används även idag i många konstnärsfärger. Benämningen jordfärg har uppkommit genom att pigmentet är mer eller mindre uppblandade med lera av olika slag, vilket styr färgnyansen. 

Källor:

http://in-africa.org/wp-content/uploads/2012/12/Henshilwood-et-al-2011-100000-yr-old-ochre-processing-Blombos_Science.pdf

http://www.physorg.com/news/2011-10-year-old-ochre-toolkit-workshop-south.html

http://www.newscientist.com/article/dn21046-oldest-artists-workshop-in-the-world-discovered.html