Fossil jättepingvin

Att det fanns jättepingviner i det förgångna är knappast någon nyhet. De dyker upp titt som tätt bland fossilfynden. Och nu har ännu en kommit idagen, denna gång på Seymour Island i Antarktis. Och får man tro publikationerna så är det den allra största och tyngsta som hittats hitintills.

Det är inte ett komplett skelett som hittats, men utifrån de fynd som gjorts har forskarna beräknat längden till två meter och vikten till 115 kg. Att beräkna vikten med säkerhet utifrån vissa fossila delar, låter sig förstås inte göras, men klart är att det är kvarlevor efter en bjässe till fågel man hittat. Den största nutida pingvinen, som även den lever på Antarktis, kan bli upp till 122 cm lång och väga från 22 till 37 kg.

Benen efter jättepingvinen (Palaeeudyptes klekowskii) har grävts fram på en fyndplats, där man hittat tusentals fossila ben av pingviner.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn25990-extinct-mega-penguin-was-tallest-and-heaviest-ever.html#.U98jNbEXzlY
http://phys.org/news/2014-08-klekowskii-penguin-size-title-emperor.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163106831400058X

Bild ovan: Nutida kejsarpingviner, foto wikipedia.