“Förhistoriska” smycken från Indonesien

Att pryda sig med olika slags smycken tycks ha legat för människan i alla tider. Det visar arkeologiska fynd från olika platser i världen.

Ett av de senaste, så kallade förhistoriska fynden, kommer från den indonesiska ön Sulawesi, och består av benbitar och tänder från ett par olika slags djur. Hål som borrats i dem, samt avlagringar från hud och kläder gör att forskarna tolkar fynden som just smycken. Djuren det rör sig om är hjortsvin och ett litet klätterpungdjur (Ailurops), vilka båda lever på ön Sulawesi idag.

Källor:
https://www.newscientist.com/article/2126580-prehistoric-humans-made-jewellery-out-of-exotic-island-animals/
https://phys.org/news/2017-04-uncover-prehistoric-art-ornaments-indonesian.html
http://www.pnas.org/content/early/2017/03/28/1619013114.abstract

Läs mer om fynd av forntida smycken i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/%C3%A4ldsta-smycket