IMG_1089.JPG.larven är till schackbrädspiga [Propylea quatuordecimpunctata].