En räka med muskler

En fossil räka, som fått den hitintills äldsta dateringen, hittades för några år sedan i Oklahoma. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är räkan daterad till 360 miljoner år. Den ca 7,5 cm långa räkan är mycket välbevarad. Även vissa muskler finns bevarade som fossil.

Evolutionsforskarna förklarar de välbevarade musklerna med att vattnet var surt och syrehalten låg där räkan låg begravd djupt ned i havsbottnen. Räkan sägs ha levt på djupt vatten där havsströmmarna var för svaga för att förstöra räkan!

I samma klippformationer som den fossila räkan har paleontologerna även hittat brachiopoder (armfotingar), svampdjur och bläckfiskar som nautiloider och ammoniter. Det vill säga, den typ av havsdjur som ofta hittas djupt ned i de geologiska lagren, dessutom ofta i väldigt stora mängder. Att havsströmmarna skulle varit för svaga för att förstöra alla dessa är lite svårt att ta till sig. Samtidigt som frågorna reser sig hur de stora sedimentlager, som stelnat till dagens stora klippor, kunnat bildats i svaga strömmar utefter havsbottnen. Även om musklerna inte finns bevarade hos de flesta fossilen här, är det långt ifrån första gången man hittat både djuphavsdjur och andra fossil med bevarade mjukdelar.

En troligare förklaring till räkans välbevarade muskler är ett katastrofartat förhållande där starka strömmar fört med sig stora mängder sediment som snabbt begravt den aktuella räkan. Det är då lätt att även förklara den stora mängden av fossil, i såväl samma klippformation där räkan hittats som på så många andra platser runt jorden.

Källor:
http://www.physorg.com/news/2010-11-oldest-fossil-shrimp-muscles.html
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1651/09-3268.1
https://en.wikipedia.org/wiki/Aciculopoda
https://academic.oup.com/jcb/article/30/4/629/2419309?login=false

Bild ovan, fossil räka (Carpopenaeus) från kritalager i Hajoula, Libanon.