Dog katastrofartat under sin måltid

En för nutida forskare, hitintills okänd ödla blev sista måltiden för en dinosaurie (microraptor*).
Det visar fossilen av båda djuren som nu hittats i de rika fossillagren i nordöstra Kina.

Det fossila skelettet av ödlan, som hittats bevarat inuti magen på dinosaurien, är så gott som komplett. Vilket får forskarna att fundera över matspjälkningssystemet hos microraptorn. Någon särskild lång tid kan det dock knappast ha gått efter att ödlan svaldes, till dess att även dinosaurien dog. För att sedan snabbt begravas och förvandlas till fossil.

Med tanke på den mängd av fossil som idag grävs ut i Kinas fossilförande klippor bör det ha rört sig om en katastrof av gigantiska mått.

Källor:
https://phys.org/news/2019-07-species-lizard-stomach-cretaceous-microraptor.html
https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0960-9822%2819%2930713-4

*Tilläggas bör att klassificeringen av microraptor är omdiskuterad bland forskarna, huruvida den var flygkunnig eller rent utav en stor fågel. Utifrån fossil av microraptor beräknas den ha varit ca en meter lång och vägt ungefär ett kilo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor

Flera fossil av microraptor har hittats i Liaoningprovinsens fossilrika lager i Nordöstra Kina. Här finns även flera andra fåglar och dinosaurier, och en hel mängd av andra fossil. (Foto, pixabay)