Djuphavsfossil i Alperna

Fynd av havsfossil långt upp i bergskedjorna är knappast något nytt, och visar på hur forntida havsbottnar pressats upp till de stora bergskedjorna världen över. Bland de senaste fynden finns några från Alperna Juralager. Ett internationellt team som gjort utgrävningar i området rapporterar om över 2 500, hitintills funna fossil, klassificerade som djuphavsfossil. Även berggrunden där de hittats liknar de klippor som finns på havsbottnarna.

Den kanske mest kända fyndplatsen för fossil på höga höjder är Burgess Shale i Klippiga bergen, som upptäcktes för ca 100 år sedan. Den innehåller mycket välbevarade marina fossil av mindre djur som exempelvis alger och maskar. I samma bergskedja, fast i en helt annan miljö, upptäcktes nyligen ännu en fyndplats med bottenlevande havsdjur, som exempelvis brachiopoder, mollusker, svampdjur, trilobiter och andra kräftdjur.

Källor:
http://phys.org/news/2014-05-fossil-discovery-alps-theory-deep.html
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1786/20132624

IMG 8344IMG 8613

Brachipoder, eller så kallade armfotingar, är mycket vanliga som fossil, men finns kvar än idag med över 300 kända arter.