Dinosaurier i Alaska

Att dinosaurier en gång i tiden levt i numera arktiska områden, visar den ena forskningsrapporten efter den andra.

Bland de senaste  fynden är flera tusen fotavtryck på en brant bergsvägg i Alaska. Avtrycken uppges vara mycket välbevarade. På några av dem finns till och med avtryck av huden bevarad. Enligt forskarna kommer de flesta  från hadrosaurier, så kallade anknäbbsdinosaurier. Den varierande storleken på fotavtrycken, mellan 8 till 64 cm, visar att det rört sig om dinosaurier i olika åldrar. Den största procenten är dock från vuxna individer.

På fyndplatsen har forskarna även hittat andra fossil, som välbevarade växt-fossil och vattenlevande insekter. Andra fossil från såväl djur- som växtriket, även i Antarktis vittnar om ett helt annat klimat i dessa arktiska områden än det är idag.

Källor:
http://news.sciencemag.org/paleontology/2014/07/alaskan-tracks-belong-herd-duck-billed-dinosaurs
http://phys.org/news/2014-07-tracks-alaska-duck-billed-dinosaurs-arctic.html

Fossil av Edmontosaurus, en av de mest välkända anknäbbsdinosaurierna.