Dinoägg med protein

En intressant fyndplats med äggskal och embryon från dinosaurier har nyligen gjorts i Kina. Det är inga hela embryon som hittats denna gång, utan ganska så sönderslagna – omkring 200 små skelett-delar har paleontologerna hittat hitintills.

Forskarna tror att fynden kommer från en och samma dinosaurieart, och att det rör sig om flera olika bon med embryon i olika stadier av tillväxt. Det ger forskarna en unik inblick i att försöka förstå hur dinosaurierna växt till inuti äggen.

Extra intressant är att forskarna tror sig ha funnit organiskt material, bevarat inuti benen. Enligt de kemiska analyser som gjorts tyder man det till collagen, ett vanligt ben-protein. Uppgiften är dock kontroversiell, som regel är då organiskt material hittas i dinosauriefossil. Även här känner sig en del forskare tveksamma, inte minst på grund av att dessa fossil-fynd daterats till ca 200 miljoner år. (Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan.) Det skulle i så fall röra sig om de hitintills äldst daterade dinosauriefynden med bevarade organiska delar. 

Dinosaurierna på tillväxt har klassificerats som en sauropod, närmare bestämt en Lufengosaurus. Till gruppen sauropoder hör både välkända och riktigt stora arter som Argentinosaurus och Diplodocus. Dessa kunde bli ca 40 respektive 30 meter långa. Lufengosaurus var dock mindre, ca 8 – 9 meter långa.

När forskningsstudien om de nya, kinesiska fynden, presenterades, hade endast omkring en kvadratmeter av fyndplatsen undersökts. Så många nya fynd, med detaljer som kan kasta ljus över de fynd som redan gjorts, kan gömma sig i dessa fossilförande lager. Fyndplatsen ligger i Yunnan-provinsen, där man tidigare gjort både rikliga och intressanta fossil-fynd.

Källor:
http://www.nature.com/nature/journal/v496/n7444/full/nature11978.html
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2013/04/giant-dinosaurs-got-a-head-start.html?ref=hp
http://www.newscientist.com/article/mg21829125.100-baby-dinos-pumped-their-muscles-inside-the-egg.html
http://phys.org/news/2013-04-world-oldest-dinosaur-embryo-bonebed.html