Brödgranssläket – levande fossil

Välbevarade fossil, från det nutida brödgranssläktet Araucaria, har nyligen hittats i Patagonien och Argentina. I änden på en gren fanns en kotte med pollen bevarad. Ett växtsättt som är karakteristiskt för brödgranssläktet. De nyupptäckta fossilen har klassificerats som Araucaria huncoensis.

Det är nu inte första gången man hittat fossil från brödgranssläktet. De finns i tämligen rikliga mängder. Det intressanta är att samma barrträdssläkte fortfarande lever idag. De nutida indelas i fyra olika grupper – en från Sydamerika, medan de övriga är spridda över Nya Kaledonien, Nya Guinea och Astralien.

Mest känd av de nutida lär vara den så kallade Norfolkgranen, från Norfolkön öster om Australien, indelad i 16 olika arter. Som vildväxande kan den idag bli upp till 50 meter hög, samtidigt som den odlas som små rumsgranar – även här i Sverige.

Källor:
https://phys.org/news/2020-06-argentine-fossils-uncover-history-celebrated.html
https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ajb2.1467
https://en.wikipedia.org/wiki/Araucaria

Gren från nutida araucariatall i Chile, med kottens karakteristiska växsätt. (Samtliga foton, pixabay.)

Läser mer om araucaria

Dinosaurie med bärnsten och insekt