Brevduvor följer sin näsa

Det är genom näsan som breduvor klarar av att navigera rätt. Speciellt genom den högra näsborren. Det konstaterar några forskare i en nyligen framlagd forskningsstudie.

I studien använde sig forskarna av ett trettiotal brevduvor, som de utrustade med små GPS.
På vissa av duvorna täppte forskarna igen antingen högra eller vänstra näsborren, innan de bevingade postkurirerna sändes ut på sitt updrag. När forskarna sedan studerade datauppgifterna såg man att de duvor som haft den högra näsborren tilltäppt haft svårast att orientera sig. Studien genomfördes i ett området kring Pisa i Italien.

Brevduvors sensationella förmåga att hitta rätt är känd sedan långt tillbaka, och utnyttjades redan under antiken i Grekland och Rom för att skicka meddelanden. Även i Kina var det vanligt med brevduvor tidigt i historien, och i det gamla Egypten användes brevduvor för att skicka hem meddelanden från fartyg på resa.

En vanlig missuppfattning om brevduvor är att man kan skicka dem som kurirer fram och tillbaka mellan två olika platser. Men duvor hittar enbart hem till sitt eget duvslag, vilket de däremot är fenomenala på. Det sägs att var man än släpper dem hittar de alltid hem (såvida de inte förolyckas på vägen). Det gjorde även duvorna i studien ovan, som fått sin högra näsborre tilltäppt, även om fick svårare att orientera sig på vägen.

Källor:
http://jeb.biologists.org/cgi/content/abstract/214/4/593
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/01/scienceshot-homing-pigeons-follow.html?re f=hp
http://www.physorg.com/news/2011-02-birds-nostril.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Homing_pigeon