Bläckfisk bär med sig ett gömställe

Att bläckfiskar är smarta djur har länge låtit tala om sig. Så ock att de stundtals använder verktyg. Det sistnämnda finns dokumenterat på foto från ett akvarium, där en åttaarmad bläckfisk ses öppna en konservburk.1  De har också setts “leka”, genom att släppa flaskor och leksaker i akvariets vattenvirvlar, för att sedan fånga upp dem igen. Bläckfisken är hitintills det enda ryggradslösa djur som setts använda verktyg. Det är tidigare känt från ett flertal däggdjur och fåglar.

Nu ingår inte observationerna ovan på bläckfiskar i fångenskap i någon vetenskaplig studie. Men nu har en forskningsrapport, om hur bläckfiskar medvetet använder verktyg, lagts fram av några forskare i Australien.2 Under tio års tid har forskarna filmat bläckfiskar i Indiska oceanen, vilka medvetet bär med sig skal från kokosnötter för att sedan använda dessa som skydd.

Det har tidigare varit känt att bläckfiskar gömmer sig under olika saker på havsbottnen. Men nu har man alltså sett hur de medvetet bär med sig ett säkert gömställe för att skydda sig vid fara. Då bläckfisken vill frakta med sig ett skal spänner de ner sina åtta ben över skalet och vandrar sedan iväg med en “stylt-liknande” gång över havsbottnen. Beteendet att bära med sig ett skal som skydd har således även fått bläckfiskarna att röra sig på ett nytt sätt.3

Då bläckfisken vill gömma sig drar den ihop sig till en liten boll inuti de båda skalhalvorna, där de sedan ligger fullständigt skyddade. Det är givetvis ändå en tämligen liten bläckfisk som kan gömma sig i ett kokosnötskal. Denna “coconut octopus” eller “Amphioctopus marginatus” är cirka 8 cm lång (15 centimeter med tentaklarna). Större bläckfiskar, som exempelvis den gigantiska Architeuthis som kan bli 8 – 10 meter lång, får söka ett betydligt bättre skydd än så.

Källor:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oktopus_opening_a_container_with_screw_cap_01.jpg
2. http://download.cell.com/current-biology/pdf/PIIS0960982209019149.pdf?intermediate=true
3.  http://www.newscientist.com/article/dn18281-octopuses-use-coconut-shells-as-portable-shelt ers.html