Bärnstensfynd från Nya Zeeland

Bärnsten med dess olika färgnyanser är inte bara vackert utan också geologiskt intressant. Kanske då främst genom de organismer som ofta finns inneslutna i den fossila kådan, som det handlar om. Många gånger rör det sig om sköra små livsformer som annars är sällsynta, eller
saknas helt, bland fossilen.

På Nya Zeeland har forskarna nyligen samlat in bärnsten där rikligt med fossil av sådana småkryp finns inneslutna. Fynden har gjorts på över trettio olika platser över hela öriket. Bara på en av dessa platser fann forskarna och undersökte flera hundra kilo bärnsten, i brunkolslager. Det rör sig bland annat om hoppstjärtar, ett flertal spindelarter –  inklusive rester av spindelnät med byte – och klokrypare, så kallade pseudoskorpioner. Vidare ett stort antal insekter, som skalbaggar, getingar och myror. Även mycket små insekter som knott, sorg- och fjädermyggor och olika slags löss. Allt som allt innehåller fynden fossil från tio olika ordningar och tjugo familjer av landlevande leddjur, rundmaskar och mögelsvampar.

Själva bärnstenen kommer från kauriträdet, ett kåda-producerande barrträd som fortfarande växer på Nordön på Nya Zeeland.

Källor:
https://phys.org/news/2018-02-uncover-zealand-fossils-amber.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X17303714?via%3Dihub

amber mygga2 1 14199667 1400712109943455 6823555045209853824 n Olika slags myggor är rikligt representerade i de bärnstensfynd som gjorts och fortfarande görs på många platser runt jorden.

amber spindel1 1 Spindlar i bärnsten finns från många olika platser runt jorden. Denna kommer från de rika bärnstenslagren i Östersjön.

14199517 1400711569943509 1283519490202464039 n Småkryp av olika slag hittas ofta i bärnsten och ger ett fönster mot en forntida insektsvärld, mycket lik den nutida.