Att le mot sina getter

I en nypublicerad forsningsrapport sägs getter kunna skilja på människors ansiktsuttryck, och att getterna hellre umgås med glada människor än med sura. Det är en grupp engelska forskare som studerat några getters beteende och vilja till samspel, framför ett antal svartvita bilder. Bilderna föreställde samma person, men med olika ansiktsuttryck.1 – 2

Det är tidigare känt att även hästar och hundar kan läsa av människors ansiktsuttryck. Men forskarna vill genom den nya studien lyfta fram att även andra arter än sällskapsdjur, och dem som varit domesticerade länge, reagerar på ansiktsuttryck. Studien anses ha betydelse för hur vi relaterar till såväl boskap som andra djur. Kanske att förmågan att reagera på människors känslostämningar är utbredd till ännu fler djurslag än så, frågar sig Dr Alan McElligott, ledare för det engelska forskarteamet.

En liten fundering man får om djurens domesticering är dock att även geten, tillsammans med fåret, ses som ett av de äldst domesticerade djuren. Och även om hunden räknas som det äldsta, anses hästens ha kommit först lite senare. Exakt när och hur allt skedde i det förgångna är dock svårt att säga. Olika uppgifter förekommer i litteraturen, och nya fynd görs kontinueligt som ändrar tidsskalorna.

Men studien som sådan visar onekligen på intressanta perspektiv, då det gäller vår gemenskap med djuren. Och en enkel slutsats som kan dras är att, för den som vill umgås med getter, gäller det att dra på smilbanden.

Källor:
https://phys.org/news/2018-08-goats-happy-people.html
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/royopensci/5/8/180491.full.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Domestication

Ett litet leende om man får be? (Foto: Wikipedia)