Äldsta nervsystemet

Det äldst daterade nervsystemet hitintills har hittats i Chengjianglagren i sydvästra Kina. Närmare bestämt i några, som man uttrycker det “kräftliknande” leddjur  Enligt den geologiska tidsskalan är fossilen ca 520 miljoner år. De fossilrika lagren här är kända bland annat just för att mjukdelarna hos många fossil är så välbevarade. 

Forskarna har gått in genom de yttre delarna av fossilen och plockat fram små bitar, som analyserats i mikrokop. Inga stora bitar direkt, vissa är så små som fem tusendelar av en millimeter. Men dessa små bitar har visat sig innehålla nervtrådar och nervceller. Och till forskarnas förvåning visar de på ett mer komplext nervsystem än hos dagens leddjur. “Vilket visar att evolutionen inte är en enkelriktad gata till komplexitet” är den intressanta kommentaren hos New Scientist. Vilket också visar sig gång efter annan hos fossila fynd, vid jämförelser med nutida släkten och arter.

Tillbaka till de kinesiska fossil-fynden – Chengjiangocaris kunmingensis – så är dessa mycket välbevarade. Det är fem exemplar av samma slag som hittats, ca 10 cm långa, med segmenterade kroppar och ett flertal benpar. 

Källor:

https://www.newscientist.com/article/2079022-exquisite-fossils-reveal-oldest-nervous-system-ever-preserved/

http://phys.org/news/2016-02-million-year-old-fossilized-nervous.html

http://www.cam.ac.uk/research/news/520-million-year-old-fossilised-nervous-system-is-most-detailed-example-yet-found

http://www.pnas.org/content/early/2016/02/29/1522434113.abstract