FMIB_34600_Exocet_(Exocaelus_rondeletii),_Poisson_volant