Ädelstenar som grundstenar i Jerusalems tempel

Jerusalems tempel – alla 12 ädelstenar som nämns i Bibeln. 450 kr plus porto. (Totalt 535 kr med posten.)

Jerusalems tempel – alla 12 ädelstenar som nämns i Bibeln. 450 kr plus porto. (Totalt 535 kr med posten.)

Lådan är 20 cm lång och 11 cm bred. De flesta stenar är 1-2 cm långa. De olika stenarnas storlek kan vara variera mellan olika lådor, ibland är en sort lite mindre/större och ibland är det en annan sort, beroende på tillgång. Slutvärdet är dock detsamma. Se mer info här.