Ekolokalisering hos forntida tandval

Nutida tandvalar, som exempelvis delfiner och späckhuggare, använder ekolokalisering med ultraljud för att hitta sin föda. Kanske att även även bardvalarna gör det, men här har forskarna inte någon vetenskaplig dokumentation att stödja sig på. Bland bardvalarna återfinns bland annat världens största däggdjur, blåvalen. Nu har forskarna studerat en fossil skalle från en tandval, och … Fortsätt läsa Ekolokalisering hos forntida tandval