Visste du detta om stritar

Stritar är en lite intressant ordning i insektsvärlden, med många speciella funktioner. Den mest kända lär vara deras kapacitet att hoppa, både högt och långt, i förhållande till sin ringa kroppsstorlek.

Spottstritar kan exempelvis hoppa så långt som upp till 70 cm, från den ena växten till den andra. Runt 100 gånger sin egen längd och med en accelerationshastighet på 4000 meter per sekund i kvadrat.1

En annan speciell funktion, som nyligen publicerades fakta om i en forskningsstudee, är de biologiska pumpar stritar är utrustade med. Med dessa kan stritarna suga näring från växtplantor genom att bilda ett undertryck på 1 Mpa – tio gånger högre än normalt lufttryck.2-3

En annan intressant forskningsstudie, som kom för några år sedan, visade att forntida spottstritar parade sig på samma sätt som de nutida. Studien gjordes utifrån ett fossil som hittats i kinesiska juralager.4-6 Så – samma levnadsmönster alltigenom för dåtidens och nutidens stritar? Den fossila insekten var 15 mm, medan de svenska nutida arterna är mellan 3,5 till 11 millimeter. Spottstritarna är dock större i tropikerna där de flesta av de cirka 2400 av de nutida arterna finns.

De övriga stritarna i insektsgruppen benämns på svenska lyktstritar, kilstritar, sporrstritar, puckelstritar och dvärgstritar. Även cikador eller sångstritar räknas hit, vilka gjort sig mest kända för sitt starka läte, som tillhör de starkaste ljud som frambringas av insekter. Alla stritar har dock ljudalstrande organ på bakkroppen.

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Froghopper
2. https://phys.org/news/2021-07-froghoppers-liquid-vertical-straw-100m.html
3. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2021.0731
4. https://www.sciencemag.org/news/2013/11/scienceshot-insect-sex-oldest-record
5. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078188
6. https://phys.org/news/2013-11-earliest-copulating-insects.html

Foto ovan, Strimstrit (Macropsinae), en underfamilj i familjen dvärgstritar (Cicadellidae).

Som nymfer lever spottstritarna inuti ett skyddande skumhölje. Det är dessa som vi här i Sverige ser på växtstjälkar under våren och sommaren, därav namnet spottstrit.

Läs mer om stritar

Stritar

Geckoödla tigger honungsdagg av insekt

Ännu fler fina fossil