Värdefullt skräp

En stor del av människans arvsmassa brukar kallas för skräp-DNA. Det är de delar av DNA-molekylen som inte kodar för gener och vars funktion är okänd. Tidigare har många forskare hävdat att de inte alls är till någon nytta, men flera forskare har nu börjat ändra uppfattning. Man har börjat förstå att detta “skräp” har de kanske viktigaste funktionerna, och även att många av DNA-sekvenserna är unika för människan.

Nyligen publicerade en grupp forskare en studie där man säger sig ha hittat en DNA-sekvens där bland annat våra specifika händer med sina mjuka, känsliga och böjbara fingrar har sitt ursprung. “En molekylär komponent av mänsklighet” säger en av forskarna involverade i studien.

Källor:

  • Science 2008 vol 321 sid 1346-1350.http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/321/5894/1346