Termiter hjälper träd

Termiter är kända för att tugga i sig trä, då mestadels dött sådant. Annorlunda är det dock för regnskogens levande träd och växter, i varje fall vid torktider, visar en nyligen publicerad forskningsstudie.

Forskarna upptäckte att när torkan slog till kom det fler och mer aktiva termiter. Och då termiterna gräver gångar i jorden, och bland annat bryter ner döda löv, påverkar de växternas vatten- och näringstillgång. Exakt varför det kommer fler termiter vid torka är forskarna inte på det klara med. Kanske för att torr jord är lättare att gräva i, eller möjligen för att myror – termiternas fiender – minskar i antal vid torka. Men då forskarna tog bort ungefär hälften av termiterna från vissa områden, såg man att där det fanns kvar fler termiter blev det högre halter av vatten och näringsämnen. Detta gynnade även mindre träd som överlevde lättare där.

Ännu ett intressant exempel på samarbete i naturen, där olika organismer påverkar varandra på ett positivt sätt.

Foto ovan, pixabay

Foton, wikipedia

Källor:
http://www.sciencemag.org/news/2019/01/surprise-these-termites-are-good-trees
http://science.sciencemag.org/content/363/6423/174

Läs mer om termiter

Jättebyggen av termiter

Termiter och mikroorganismer