Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

Den burmesiska bärnstenen har levererat många intressanta fossilfynd, vilka undersökts noga av forskarna och publicerats i vetenskapliga studier. En av dessa studier handlar om svampar, samt insekter tillhöriga familjen kortvingar. Ett par av insektsfossilen i studien kommer från Kina.1-2

Av de fossila svamp- och insektsfynden i studien drar forskarna slutsatsen att dessa kortvingar, likt dagens, levde inuti och livnärde sig på svamp. Insektsfossilen har kraftiga käkar, långa, spetsiga känselspröt och är mycket lika nutida kortvingar. Hos svamparna, klassificerade som skivlingar, är hatten, delar av foten och distinkta lameller bevarade.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska skalan är bärnstenen daterad till ca 99, respektive 125 miljoner år. Oavsett om de nu är så gamla eller ej – det finns många indikationer på att de är betydligt yngre – visar fossilen på att såväl svampar, som insekter och deras levnadssätt, förblivit sig lika tiderna igenom.

Källor:
1. https://phys.org/news/2017-03-intact-mushroom-mycophagous-rove-beetle.html
2. https://www.nature.com/articles/ncomms14894

Nutida kortvingar och skivsvampar.

Läs mer om kortvingar

Fler fossila insekter som lever

Läs mer om svamp

Samarbete i underjorden

Nya arter av självlysande svampar

“Äldsta” svampen nu hittad?

Läs mer om burmesisk bärnsten

Kullerglansbagge fyndad

Kackerlacka med pollen

Pollinerande bi i bärnsten

Fler fynd i bärnsten från nutid

Bläckfisk i bärnsten

Nytt för “tusenfotingar”

Djur i spindelväv i bärnsten

Grodor i bärnsten

Trollslända i bärnsten

Fågelunge i bärnsten

Fågelunge i bärnsten

Vingar har alltid varit vingar

Ödlor i bärnsten

Stumpbagge i bärnsten

Med geckon som förebild. Geckon – fantastiskt djur.

Geckofötter