Samma djur idag som då!

Fossila harkrankar, med ögon anmärkningsvärt lika dem hos nutida harkrankar, har nyligen hittats i den fossilrika Furformationen i Danmark.

Speciellt stora är knappast en harkranks ögon, där varje sexkant till facett enbart är 20 mikrometer stor. Men med mikroskop har forskarna möjlighet att se dem med väldigt fin skärpa. Med avancerad teknik har man fått fram att linserna i de fossila harkranksögonen till stor del består av ett kalciummineral, medan de nutida insekterna istället har det organiska ämnet kitin i ögonlinserna.

Tidigare har forskare sett samma kalciummineral i ögonlinsen hos fossila trilobiter, som även de hade avancerade facettögon. Hur synförmågan fungerade hos dessa leddjur har varit något av ett mysterium för forskarna. Med med den nya studien av harkranksögonen drar forskarna slutsatsen att såväl trilobiter som harkrankar hade kitin i sina ögonlinser medan de levde. Vilket sedan förvandlats till kalciummineral då djuren med dess ögon förstenats till fossil.

De nyupptäckta harkrankarna från de danska fossillagren är som helhet mycket välbevarade, med även de tunna, sköra vingarna intakta. Vilket visar hur snabbt insekten begravts, förvandlats till och bevarats som fossil.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är de fossila insektsögonen daterade till 54 miljoner år. Men – de – och hela insekten – ser likadana ut idag!

Källor: https://phys.org/news/2019-08-million-year-old-fossil-flies-yield.html
https://www.lunduniversity.lu.se/article/the-composition-of-fossil-insect-eyes-surprises-researchers
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1473-z https://phys.org/news/2019-08-million-year-old-fossil-flies-yield.html

Harkrankar har beskrivits i flera tusen olika arter, här ett par av de nutida.

228077 116981585049939 4245470 n Även trilobiterna fanns i många olika arter. De är mycket vanliga som fossil och hittas ofta i stora block som på fotot. Flera av dem hade komplicerat byggda facettögon. (Foto: Molén)

Läs mer om trilobiter

Trilobiter

Jättetrilobiter från Portugal