Rovfåglar med annorlunda föda

När vi hör ordet rovfågel tänker många av oss kanske i första hand på någon majestätisk fågel, som med sina väldiga vingar svävar omkring högt uppe i skyn.Men också på hur de blixtsnabbt kan dyka ner mot något intet ont anande byte, för att göra bruk av sin kraftiga, krökta näbb och långa, böjda klor. Och visst – så går det ofta till. Men – dock inte för alla som klassas inom ordningen rovfåglar.

Åtskilliga rovfåglar lever av insekter. Där har vi bland annat bivråken, som i första hand lever av getingar och dess larver. Samt den minsta av alla rovfåglar, den 15 cm långa filippinska dvärgfalken, som jagar insekter som en flugsnappare. Insekter ingår dessutom som föda hos många rovfåglar med brett bytesval. Även den stora sekreterarfågeln, som kan bli bortåt 150 cm lång, livnär sig mycket av insekter. Den är annars specialiserad på att döda ormar, även de giftigaste sorterna, vilka den mestadels stampar ihjäl. De ovanligt långa benen skyddar fågeln från ormarnas giftangrepp. I Sydafrika hålls den till och med som tam för att rensa omgivningarna från giftormar.

Vissa rovfåglar lever på fisk, som fiskgjusen och några örnarter, de så kallade fiskörnarna. Snäckgladan, vid sötvattensträsken i Nya världens tropiker, livnär sig så gott som uteslutande av vissa sötvattenssnäckor.

Den mest annorlunda födan för en rovfågel har palmgamen, som i huvudsak lever av oljepalmsfrukter. I brist på frukt äter den strandad fisk, krabbor och mollusker. Men så pass beroende av oljepalmsfrukterna är palmgamen att den endast lever  där oljepalmen växer i vissa delar av Afrika. Och även palmgamen med sin klart utvalda växtföda har god nytta av sin kraftiga näbb och böjda klor. En och annan frukt sväljs hel, men som regel håller fågeln fast frukten med ena foten medan den hackar fram kärna och fruktkött med näbben. Även klätterhöken, en annan av Afrikas rovfåglar, äter ofta oljepalmsfrukter och annan växtföda. De flesta gamar är för övrigt asätare, och dödar sällan eller aldrig själva sina bytesdjur.

Det är inte bara rovfåglar, utan också många av de däggdjur som klassificeras som rovdjur som lever mer eller mindre av växter. Det för tanken till att kanske flera köttätare, bland både rovdjur och dito fåglar skulle välja växtföda om sådan fanns tillgänglig för dem i rikliga mängder. Det faktum att rovdjuren tycks kunna anpassa sitt födointag efter tillgång, indikerar att de kan ställa om sin diet till växtföda utan problem.

Källor:
Djurens värld band 9, Förlagshuset Norden AB 1973.
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm-nut_Vulture
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Harrier-Hawk