Om myrkottar

Är det en fossil myrkott som hittats i Mongoliet? Forskarna är lite osäkra på vilket djur som fossilen härstammar ifrån, och det råder även delade meningar forskare emellan.

Några lutar åt någon forntida bälta eller myrslok. Medan andra tror sig ha hittat en tidig släkting till myrkotten, eller pangolinen som den också kallas. Tidigare har man endast haft ett ganska ofullständigt fossil av nämnda däggdjur, Ernanodon antelios så kallat. Men nu har forskarna hittat ett mera komplett skelett, vilket mest lutar åt myrkottshållet.

Det mest speciella med detta annorlunda däggdjur är att det ensamt bland alla däggdjur täcks av hornfjäll. Namnet myrkott kommer av att den är förvillande lik en vanlig kotte – om ock en stor sådan – när den hänger i träden, med hjälp av sin långa svans. Storleken skiljer sig mellan olika arter, de flesta är dryga metern för fullvuxna individer. Jättemyrkotten kan bli upp emot två meter. Med hjälp av sina kraftiga klor klättrar myrkotten lätt uppe i träden och gräver snabbt nere i marken. På mindre än en minut kan den försvinna i en sandbank. Men vanligare då den blir störd är att myrkottens rullar ihop sig till en boll, och attackerar med svansen om den blir angripen.

Myrkottens huvudsakliga föda består av myror och termiter vilka den fångar med sin långa, klibbiga tunga. Tungan är förankrad i bäckenbenet och är så lång i förhållande till myrkottens storlek att då den inte används stoppas den in i en specialdesignad ficka inne i bröstet. För att förhindra att myror kryper in i öron och näsborrar täpps dessa till med speciella muskler. Även då alltför många insekter krupit in mellan fjällen tar pangolinen musklerna till hjälp. Den kan med dessa sätta sin yttre rustning i så våldsamma skakningar att krypen slungas bort.

Myrkotten lever idag i Afrika och Asien, men fossila fynd visar att den tidigare funnits spridd även i Nordamerika och Europa. De säkra fossilfynd man har visar också att detta hornfjällsbeklädda däggdjur förblivit sig likt genom tidens gång. Enligt Djurens Värld är fossilfynden ”alltför unga och lika de nu levande arterna eller också så bristfälligt kända, att de inte ger något besked om härstamningen.” ”The Fossil book” skriver helt kort att ”exakt var den först uppträdde och från vilken grupp är fortfarande okänt.” Och tillägger att ”under de 35 miljoner år de funnits har de inte förändrats nämnvärt”.

Det fossil som nu hittats i Mongoliet är, enligt evlutionsteorin och den geologiska tidsskalan, daterat till 57 miljoner år. Att det rör sig om ett däggdjur är forskarna överens om. Återstår att se huruvida det är en myrkott eller ej.

Källor:
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2012.694319
http://phys.org/news/2012-08-fossil-skeleton-strange-ancient-mammal.html
Djurens värld, Förlagshuset Norden AB Malmö 1972, band 12 sid 48.
Fenton & Fenton ”The Fossil book” Doubleday London 1989.