Om cashewnötter – nutida och fossila

Cashewnöten har blivit allt populärare även i det svenska hushållet. Och som nöt betraktad är den åtminstone för undertecknad en klar favorit. Botaniskt sett klassificeras den dock inte som nöt, utan som frö. Som livsmedel kallas den emellertid för nöt, förståeligt nog då både smak och konsistens är klart nötlik.

Cashewträdets äkta frukt är en njurformad stenfrukt som växer under den falska frukten, det så kallade cashewäpplet. Inuti den äkta frukten finns ett enda frö – cashewnöten. Frukten växer på det lummiga cashewträdet Anacardium occidentale, som växer i tropiska områden och blir 10-12 meter högt. 

Fossila cashewnötter har hittats i de rika fossillagren i tyska Messel. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan dateras lagren där till cirka 47 miljoner år. Någon större skillnad mellan dessa forntida och dagens cashewnötter finns dock inte, tvärtom uppges det vara en “förbluffande likhet” mellan dem. Tillsammans med andra fossil, som exempelvis fossila kolibrier, vittnar de fossila cashewnötterna om ett betydligt  varmare klimat i forntidens Tyskland, än idag.

Tysklands fossila cashewnötter indikerar också att de i forntiden växte på fler platser än vad de gör idag. Fossil bildas som bekant bara under extraordinära omständigheter, och de flesta växter (och djur) har dött och försvunnit utan att lämna några spår efter sig, precis som de gör idag.

Idag begränsas cashewnötternas spridning till tropiska områden, där det är varmt och fuktigt. På många ställen är de en betydande industri, och når även fram till våra svenska livsmedelsdiskar.

Källor: http://www.physorg.com/news111846507.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cashew