Myrkotten – ett däggdjur med fjäll

Myrkotten är en ganska kul liten krabat bland skapelsens mångfald. Biologiskt klassas den som en enda familj uppdelad på några olika arter. Det mest speciella med pangolinen, som den också kallas, är att den ensam bland alla däggdjur täcks av hornfjäll.

Som namnet anger liknar den också en levande kotte, om dock en stor sådan. Storleken skiljer sig mellan olika arter, de flesta är dryga metern långa för fullvuxna individer. Jättemyrkotten kan bli upp emot två meter. Särskilt kottelik blir den då den, med hjälp av sin långa svans, hänger uppe i träden. Med hjälp av sina kraftiga klor klättrar myrkotten lätt uppe i träden eller gräver snabbt nere i marken. På mindre än en minut kan den försvinna i en sandbank. Men vanligare då den blir störd är att myrkotten rullar ihop sig till en boll, och attackerar med svansen om den blir angripen.

Myrkottens huvudsakliga föda består av myror och termiter vilka den fångar upp med sin långa, klibbiga tunga. Tungan är förankrad i bäckenbenet och är så lång i förhållande till myrkottens storlek att då den inte används stoppas den in i en specialdesignad ficka inne i bröstet. Myrkotten saknar tänder, men sväljer då och då några stenar till hjälp att mala sönder födan. För att förhindra att myror kryper in i öron och näsborrar täpps dessa till med speciella muskler. Även då alltför många insekter krupit in mellan fjällen tar pangolinen musklerna till hjälp. Han kan med dessa sätta sin yttre rustning i så våldsamma skakningar att krypen slungas bort.

Myrkotten lever idag i Afrika och Asien, men fossila fynd visar att den tidigare funnits spridd även i Nordamerika och Europa. Fossilfynden visar också att detta hornfjällsbeklädda däggdjur förblivit sig likt genom tidens gång. Enligt Djurens Värld är fossilfynden ”alltför unga och lika de nu levande arterna eller också så bristfälligt kända, att de inte ger något besked om härstamningen.” ”The Fossil book” skriver helt kort att ”exakt var den först uppträdde och från vilken grupp är fortfarande okänt.” Och tillägger att ”under de 35 miljoner år de funnits har de inte förändrats nämnvärt”.

Myrkotten synes alltså ha dykt upp fullt färdig på skapelsens arena, utan kända förfäder. Känns mönstret igen?

Källor: Djurens värld band 12, Förlagshuset Norden AB Malmö.
Fenton & Fenton ”The Fossil book” Doubleday London 1989.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myrkottar